O projektu

Projekt NESED-DOMA.cz vznikl proto, aby spojil lidi, kteří chtějí smysluplně trávit volný čas při společné aktivitě.

NESED-DOMA.cz vám může nabídnout:

 • pořádání zábavných, společenských, sportovních a kulturních akcí
 • seznámení se spoustou nových lidí
 • nové zážitky a poznatky
 • fotky z akcí uložené na FB
 • laické poradenství v oblasti rozvoje osobnosti (popř. doporučení na odborníka)
 • máme zásluhu na spojení několika párů 🙂

Tento text popisuje obecné principy projektu NESED-DOMA.cz (ND.cz).

Proč se registrovat na tomto webu?
proto, aby jste se mohli přihlásit na akci, která je Vám blízká svým obsahem nebo příjemná kvůli přihlášeným účastníkům.

Platby za akce ND.cz

 • Platby za akce ND.cz se hradí dle podmínek, které jsou uvedeny v popisu akce.
 • Každý člen platí skutečné náklady na akci (lístek na vlak, vstupenka, jídlo…)
 • každý člen bude požádán o dobrovolný příspěvek na provoz projektu ND.cz ve výši 30-50kč. V případě spokojenosti s akcí není výše příspěvku limitována :-). V případě nespokojenosti nemusí člen dobrovolný příspěvek platit. Je však na místě upozornit, že organizátoři připravují dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na mzdu. Každá akce znamená pro organizátora reálný výdaj ve výši 300kč (organizátor MUSÍ jít do restaurace po akci). Nikdo si nemůže dovolit dotovat projekt ze svého rozpočtu… Proto Vás žádáme, aby jste příspěvek na projekt platili dle svých možností… Bez příspěvků projekt NESED-DOOMA.cz zanikne. Děkujeme za pochopení.

Peníze z dobrovolných příspěvků jsou použity:

 • na provoz webu (nákup domény, web hosting)
 • na úhradu nákladů organizátora (příspěvek na mobil, internet a čas potřebný na vymyšlení, vyhlášení, přípravu akce a potřebnou administrativu spojenou s akcí).
 • v případě, že se vybere dostatečné množství peněz, bývají příspěvky použity na zálohy na další akce, na nákup deskových her nebo jiných potřeb pro akce ND.cz (podzimní draci, sněžné lopaty, vodní děla, reflexní prvky apod.)

Mohu vkládat na ND.cz fotky?

V rámci projektu NESED-DOMA.cz, bylo rozhodnuto, že každý člen může vložit svou profilovou fotografii. Fotogalerie z proběhlých akcí bude umístěna na facebooku NESED-DOMA.cz . Na akcích jsou pořizovány fotky, které mohou být použity pro propagaci portálu a dalších akcí. Pokud nesouhlasíte s jejich uveřejněním prosíme o informaci. (např zprávou na FB). Děkujeme za pochopení.

Když půjdu na akci, jsem pojištěný? 

Bohužel účastník není pojištěný v rámci akce, protože pojištění by akci podražilo. Každý účastník přihlášením na akci souhlasí s podmínkami uvedenými v detailním popisu akce (místo, čas setkání, aktivita, platba) a současně s tím také souhlasí se skuečností, že organizátoři nemohou a nebudou odpovídat za jejich chování v rámci akce. Každý člen se účastí akcí na vlastní zodpovědnost a za případné škody odpovídá sám. (pokud není u akce uvedeno jinak).

Průběh setkání a akce

V detailu každé akce je uvedené místo a čas setkání a také kontakt na organizátora akce. Všichni účastníci se dostaví podle instrukcí (nebo včas informují organizátora o své neúčasti, popř. o zpoždění.) Všichni účastníci akce se vzájemně představí, aby i nově příchozí zapadli do kolektivu a necítili se nepříjemně. Účastníci akce si vzájemně tykají. Tím veškeré oficiality končí, další průběh odpovídá charakteru akce–  výlet, sport, divadlo, kino… Úkolem organizátora je udržovat hovor, zapojit i nováčky a také odfiltrovat nežádoucí chování účastníků akce.
Mohu se nějak podílet na projektu ND.cz?

Každý člen projektu ND.cz může navrhnout téma akce. Pro návrhy akcí kontaktujte prosím organizátorku Pavlínu, tel 602 762 227.

Na akcích jsou pořizovány fotky, které mohou být použity pro propagaci portálu a dalších akcí. Pokud nesouhlasíte s jejich uveřejněním prosíme o

Váš tým NESED-DOMA.cz

cropped-Logo_FB.png

Přihlásit
Přejít k navigační liště