Ochrana osobních údajů

Registrací na portále www.NESED-DOMA.cz (dále také ND.cz), uděluje uživatel paní Pavlíně Barušové(správci), popř. jejím zástupcům, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného systému, na kterém je portál provozován.

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webového portálu www.NESED-DOMA.cz (zejména z důvodu ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality uživatelsky vytvářeného obsahu) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích ND.cz, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle paní Pavlíně Barušové, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany ND.cz nadále zasílány, maximálně však po dobu 5ti let.

Paní Pavlína Barušová tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Přihlásit
Přejít k navigační liště