Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Webové stránky NESED-DOMA.cz (dále ND.cz), mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah ND.cz nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, ND.cz není za tento obsah odpovědný.

ND.cz se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a ND.cz nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny.

ND.cz vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje. Veškeré právní vztahy související s těmito webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, nezávisle na všech dalších okolnostech.

Přihlásit
Přejít k navigační liště