Upozornění o ochraně autorských práv

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití informací, obrázků, fotek a loga webu NESED-DOMA.cz, je vyžadován předchozí písemný souhlas hlavního organizátora akcí, kterým je paní Pavlína Barušová. Není tedy dovoleno, bez písemného souhlasu paní Pavlíny Barušové, tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.

Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, podléhají autorským právům a jsou dílem paní Pavlíny Barušové, které beze zbytku náleží. Případně dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na paní Pavlínu Barušovou . Web NESED-DOMA.cz, je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.

Přihlásit
Přejít k navigační liště